Kostel sv. Andělů Strážných

Kostel stojí téměř uprostřed obce Vidochov. Byl postaven v místě, kde od roku 1726 stála dřevěná kaple. Ta byla zbořena a 25. 4. 1877 byl položen základní kámen dnešního kostela Andělů Strážných, jehož výstavba trvala do roku 1879.
Jeho staviteli byli Václav Feyfar a Josef Korel z Jičína a vysvěcen byl biskupem Josefem Janem Haisem z Hradce Králové. Pětioká hlavní loď orientovaného kostela je obdélného půdorysu, dělená jednoduchými opěráky a je zakryta sedlovou střechou. Hlavní vchod bohatě zdoben ústupkovém portálu s vloženými sloupky a tympanonem s obloučkovým motivem je v západním průčelí. Tvarově podobný, však méně zdobený, portál má boční vchod na jižním průčelí lodi, jež není užíván pro špatný stav přístupového schodiště od komunikace. Přiléhající presbytář, rovněž na obdélném půdorysu 6,3m dlouhý a 6,8m široký, je zastřešen střechou valbovou.
Dominantou stavby je pravoúhlá hranolová věž při severním průčelí presbytáře se zdobenou jehlancovou střechou z falcového plechu. Čtyřpodlažní věž je na vrcholu ukončena makovicí s křížem. Při jižním průčelí presbytáře je přistavena sakristie se sedlovou střechou orientovaná severojižně, se vchodem na jižním průčelí v jednoduchém ústupkovém kamenném portálu s vloženými pilastry a obloučkovým tympanonem. Dveřní otvor je situován nad kamennou zídku s deseti schodišťovými stupni. Čtvrtý vchod do kostela je na severním průčelí věže. Jednoduchý sloupkový kamenný portál s jedním párem vložených sloupů a obloučkovým tympanonem s reliéfem kříže je jen jednoduše opracován. Střechy lodi, presbytáře s sakristie jsou kryty eternitovými šablonami červené barvy, plech na věži je zřejmě měděný.