Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Soubor
 29.5.2017  26.6.2017  Pozemky Stupná
 29.5.2017  26.6.2017  text k nabidce 26_5_2017
 16.3.2016 Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Novopacko (1)

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Soubor
 23.5.2017  8.6.2017  Lázeňský Mikroregion – Závěrečný účet + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 19.5.2017  4.6.2017  Veřejná vyhláška – projednání návrhu změny č. 1 ÚP Levínská Olešnice
16.5.2016 22.6.2017 Záměr Obce Vidochov prodat pozemky
21.4.2016 31.5.2017 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
 21.4.2016  31.5.2017  Informace k zasílání složenek
 21.4.2016  31.5.2017  Veřejná vyhláška FÚ Hradec Králové
 2.2.2016  10.3.2017 Veřejná vyhláška – zadání Změny č. 1 ÚP Vidochov
 6.4.2016  13.4.2017 Pozvánka na veřejnou schůzi
 16.3.2016  30.3.2017 Posuzování vlivů na ŽP – Obchvat Nové Paky (1)
 2.2.2016  10.3.2017 Veřejná vyhláška – zadání Změny č. 1 ÚP Vidochov
 2.2.2016  10.3.2017 Zpráva o uplatňování ÚP Vidochov_navrh
 16.12.2016  1.2.2017  Dražební vyhláška
 1.12.2016  15.12.2016  N8vrh rozpočtu 2017
 14.11.2016  14.12.2016  drazebni-vyhlaska
 14.11.2016  30.11.2016  ver-vyhlaska-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehr-kraje
16.9.2016 22.9.2016 zamer-obce-prodat-pozemek-4
26.8.2016 16.10.2016 Informace o počtu volebních okrsků
21.7.2016 16.9.2016 Dražba nemovité věci
16.9.2016 19.10.2016 nabidka-nahradnich-pozemku-v-k-u-stupna
16.9.2016 22.9.2016 pozvanka-na-verejnou-schuzi-obecniho-zastupitelstva-1
19.9.2016 5.10.2016 verejna_vyhlaska_projednani_zpravy
16.9.2016 19.10.2016 text-k-nabidce-nahradnich-pozemku-v-k-u-stupna
20.7.2016 21.9.2016 Dražba
31.5.2016 16.6.2016 DSO Novopacko – závěrečný účet 2015
27.5.2016 Více info:  http://mzp.cz/cz/uredni deska Opatření ke zlepšení kvality ovzduší
12.5.2016 28.5.2016 Záměr Obce prodat pozemek
11.5.2016 27.5.2016 Záměr Obce prodat pozemek
11.5.2016 27.5.2016 Záměr Obce prodat pozemky
19.4.2016 6.5.2016 Záměr Obce prodat pozemek
19.4.2016 30.4.2016 Oznámení o obnově katastrálního operátu do digitální podoby
19.4.2016 30.4.2016 Oznámení o obnově katastrálního operátu do digitální podoby-k.ú.Stupná
11.4.2016 27.4.2016 Záměr Obce prodat pozemek
17.2.2016 3.3.2016 Záměr Obce prodat pozemky
8.2.2016 12.3.2016 Pozvánka na valnou hromadu honebníbo společenstva Bělá u Pecky
9.2.2016 24.2.2016 Záměr Obce prodat pozemky
3.2.2016 11.2.2016 Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 11.2.
14.1.2016 29.1.2016 Opatření obecné povahy pro období sucha a povodní
14.1.2016 29.1.2016 Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
14.1.2016 29.1.2016 Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
14.1.2016 29.1.2016 Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
1.12.2015 12.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016